De ouders

‘Hoe vertel ik mijn kind over de dood?’

Als het bericht binnenkomt dat er een leerling, personeelslid of ouder komt te overlijden of overleden is, is het belangrijk dat ouders zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld.
Zij zijn degene die het verdrietige nieuws aan hun kind(eren) moeten vertellen.

Waarom?
Kinderen hebben de veiligheid nodig van iemand die hem of haar goed kent. Ook al is een docent nog zo betrokken bij de klas. Hij of zij kan niet 20-30 kinderen tegelijkertijd de aandacht geven die een kind op dat moment nodig heeft. Dit is echt een taak van de ouders.

Wel kun je als leerkracht de ouder ondersteunen in wat je kunt zeggen en doen.
Hoe je dat het beste kan doen, kan ik jullie bij begeleiden.

De begeleiding van ouders richt zich op ouderbijeenkomsten, waarin de nadruk zal liggen hoe ouders hun kinderen kunnen begeleiden na slecht nieuws.
Daarnaast richt de begeleiding zich op psycho-educatie (wat is rouw en welke taken horen daarbij) aan ouders.

Wat is het resultaat?

Door ouders zo snel mogelijk te betrekken, middels een informatiebijeenkomst of – brief, weten ouders wat zij tegen hun kind(eren) kunnen zeggen. Kinderen worden zo meegenomen in het proces en kunnen in de veilige omgeving van thuis hun emoties laten gaan en vragen stellen die zij misschien op school niet durven stellen.
Directie en team weten wat zij aan de ouders kunnen/mogen vertellen en staan samen sterk om ouders en leerlingen te begeleiden tijdens ziekte en/of overlijden.

Doordat directie, team en ouders allen betrokken zijn ontstaat er voor de leerlingen een veilige omgeving in de school om samen het verlies te kunnen dragen en na enige tijd weer verder te gaan.

Wat ik jullie kan bieden

  • Ondersteuning van team, hoe ouders op te vangen en wat wel/niet te vertellen, waardoor de leerkracht zijn aandacht op de klas kan blijven richten.
  • Opstellen van een informatiebrief, waarin staat wat de situatie is en wat de wensen zijn van de betrokken partijen hoe te handelen.
  • Informatiebijeenkomst voor ouders gericht op ziekte of aankomend overlijden.