Welkom

Wacht niet totdat een schrijnend verlies jullie school verrast.”

Is jullie school voorbereid op verlies binnen de school?
Heb jij kinderen in de groep die te maken hebben met verdriet door ernstige ziekte, (naderend) overlijden of scheiding?
Voelen jullie je handelingsverlegen en willen jullie je graag meer competent voelen ten aanzien van dit thema?

Ik ben Martine Goeting en help scholen voorbereid te zijn op verlies, zoals ernstige ziekte, (naderend) overlijden en/of scheiding, waardoor zij weten hoe te handelen als zo’n lastige situatie zich voordoet.
Wie ben ik

Is jullie school voorbereid op verlies binnen de school?

Als het bericht binnenkomt dat een leerling, een ouder of personeelslid ernstig ziek is en gaat overlijden of plotseling overleden is, staat het onderwijs binnen de school even op de tweede plaats.

Het team, de ouders en de leerlingen hebben hoogste prioriteit en iedereen heeft recht op goede en concrete informatie.
Alleen hoe doe je dit als je zelf emotioneel betrokken bent, omdat het een kind uit je klas is, een fijne collega betreft of een ouder is die bewust voor jullie school gekozen heeft.

Als coach en trainer houd ik mij bezig met begeleiding die zich richt op alle lagen van de school: De directie, het team, de ouders en de leerlingen in de vorm van:

 • Preventieve ondersteuning en begeleiding aan team, ouders en leerlingen.
 • Informatie, advies, scholing en begeleiding aan directie en team.
 • Informatie en begeleiding van ouders door middel van ouderbijeenkomsten.
 • Begeleiding, ondersteuning en informatie aan klassen, risicoleerlingen en individuele leerlingen.

Wat is het restultaat van de rouwbegeleiding?

 • Jullie school heeft een duidelijk beleid in hoe jullie omgaan met calamiteiten in de zin van ziekte en rouw, waarin de identiteit van de school een belangrijke rol speelt (rouwprotocol)
 • Er staat een stappenplan op welke wijze jullie het team, ouders en leerlingen gaan betrekken in deze periode van rouw en de periode daarna.
 • Team en ouders worden middels een informatiemiddag/- avond op de hoogte gebracht van de situatie.
 • De school heeft praktische tools, waardoor het team en de leerlingen ook na het overlijden weer verder kunnen.

Wat ik jullie kan bieden:

 • Gesprek met directie/IB/Leerkracht(en) Directie
 • Teamscholing Viesie & Beleid
 • Teamscholing Kind & Rouw
  Het team
 • Ouderbijeenkomst Kind & Rouw
 • Informatie-avond: Omgaan met zelfdoding
  De ouders
 • Groepsgesprek incl. voor- en nagesprek leerkracht (en)/docenten
 • Preventiegroep leerlingen
  Het kind
 • Back-up contact