Preventiegroepen

‘Creëer een sfeer van veiligheid en vertrouwen.’

Het liefst zie je dat kinderen en jongeren thuis opgevangen na een ingrijpende gebeurtenis, alleen is dit niet altijd mogelijk.
Een gezin dat door scheiding of overlijden geconfronteerd wordt met verlies en rouw heeft zoveel te verwerken dat er soms geen ruimte is om het verdriet van de kinderen in huis ook op te vangen.
Als het een kind zelf betreft zijn het niet alleen de kinderen in huis, maar ook de vrienden en leerlingen uit de klas van de overledene die extra aandacht nodig hebben

Wat is het nut van een rouwpreventiegroep op school?

Jonge mensen die geconfronteerd worden met rouw, lijken er zo doorheen te komen, maar rouwen in stilte. Ze willen anderen niet tot last zijn.
De school is een vertrouwde omgeving, waar kinderen even de bedrukte sfeer van thuis achter zich kunnen laten. Zij kunnen hierdoor wat meer afstand nemen van hun emoties. Tegelijkertijd ervaren kinderen en vooral jongeren meer steun aan elkaar als zij met leeftijdgenoten samen kunnen komen. Zij ervaren meer steun van leerlingen, leeftijdgenoten en lotgenoten dan van adviezen van volwassenen.
Daarnaast is een preventiegroep op school fijner dan individueel naar een professionele hulpverlener gaan. Zij willen gewoon normaal zijn!!!!

De preventiegroep:
Is een groep kinderen of jongeren in eenzelfde leeftijdscategorie bij elkaar en kunnen zo de gedachtes en gevoelens die moeilijk te verwoorden zijn uiten in creatieve expressie.Kinderen en jonge mensen zijn doe-mensen en uiten hun rouw gemakkelijker via creativiteit en activiteiten.