Wie ben ik

Martine Goeting coach dyslexie rouw en verlies

Hallo ik ben Martine. Ik woon met mijn man en vier kinderen in Huissen. Een plaatsje tussen Arnhem en Nijmegen in.
Mijn ouders spraken open met ons (mijn broer, zus en ik) over de dood en gaven ons de ruimte om zelf de keuze te maken hoe wij afscheid namen van dierbare personen in ons leven. Dit heeft mij als kind/tiener erg geholpen om met de pijn en het verdriet om te gaan die het overlijden van vrienden, leerkrachten en familieleden met zich meebracht.
De openheid over rouw, die ik als kind ervaren heb, wens ik alle kinderen (en volwassenen) toe.

Tijdens mijn werk als coach, als ook in mijn werk als verpleegkundige/sociotherapeut op de crisisafdeling in de jeugdpsychiatrie (Karakter) heb ik ervaren dat verlies in de breedste zin van het woord vaak de oorzaak is van uitval op verschillende vlakken. De ontwikkeling van kinderen en jongeren komt hierdoor in het geding.
Door naar hun verhaal te luisteren, uitleg te geven over wat rouwen inhoud en vragen te beantwoorden, komt er ruimte om emoties te laten zien en voelen.

In mijn praktijk geef ik ouders en hun kinderen door gebruik te maken van verschillende materialen, informatie over hoe kinderen rouwen. De materialen zorgen ervoor dat er houvast ontstaat om ergens over te praten en helpt de verbinding te maken naar binnen. Naar het gevoel, de gedachten.
Daarnaast geldt….. hoe concreter hoe beter.

Scholen wil ik graag begeleiden bij calamiteiten om….


Mijn missie hierin is dan ook zoveel mogelijk leerkrachten/docenten en ouders handvatten te geven om zelf hun kinderen te begeleiden in tijden van verlies en verdriet. Waardoor als er iets gebeurt in het leven, kinderen in een vertrouwde omgeving de uitleg en geborgenheid krijgen die zij dan nodig hebben.