Het team

‘Leerkrachten kunnen er niet voor zorgen dat kinderen geen verdriet voelen, ze kunnen er wel zijn door het verlies te erkennen.’

Je herkent het vast. Na een vakantie zitten alle kinderen in de kring en één voor één krijgen zij de beurt om te vertellen hoe de vakantie is geweest. Je hoopt op leuke verhalen om zo het nieuwe jaar goed te starten en dan….. komt er een kind aan de beurt die tijdens de vakantie een minder fijne ervaring heeft meegemaakt. Een opa of oma is overleden, de kat is dood gegaan of papa en mama gaan scheiden.
En dan ontstaat er rumoer in de klas. Ieder kind weet opeens nog te vertellen wanneer zijn kat of cavia is doodgegaan en voor je het weet zit je met een klas vol verdrietige verhalen en moet het jaar nog beginnen.

Zo na een vakantie zijn het vaak gebeurtenissen uit het verleden. Alleen hoe reageer jij als je op een dag te horen krijgt dat een moeder van één van je kinderen in de klas ongeneeslijk ziek is en misschien wel gaat overlijden? Of wat doe jij als je het bericht krijgt dat door een ernstig ongeluk een kind, ouder of docent is overleden. Naast de vragen van de kinderen en ouders heb je zelf ook veel vragen:
Hoe vang ik ouders en kinderen in de klas op?
Hoe rouwen kinderen?
Wat zeg je tegen het kind zelf?
Hoe reageer ik op verschillende emoties?
Moet je het in de klas oppakken?
Mag je het openlijk bespreekbaar maken?
En niet onbelangrijk, wat doet het met mij als mens, als leerkracht?

Als leerkracht heb je naast deze rol ook te maken met alle kinderen die bij je in de klas zitten. Ieder kind met een eigen verhaal. En of dat nog niet genoeg is, spelen jouw persoonlijke ervaringen op de achtergrond ook een rol in hoe jij reageert op dat wat je gehoord hebt.

Er zijn geen regels met betrekking tot rouwen. Het is sterk afhankelijk van het karakter van het kind en de band die het met de overledene heeft. Hoe jonger een kind is, hoe opener ze met de dood omgaan. Ze stellen vragen of maken een tekening over de situatie.
Hoe fijn zou het fijn als je als leerkracht bewust bent van je eigen gedrag tijdens verliessituaties en op welke manier je om kunt gaan met de kinderen in de klas.

Wat ik jullie kan bieden:

  • Begeleiding van het team en leerkracht van betreffende klas/groep in het bijzonder.
  • Richting bepalen voor leerlingen en ouders tot na de begrafenis/crematie en zelfs verder het jaar in.
  • Training: Begeleiden bij rouw en verlies in de klas
    Begeleiden bij scheiding.

    Door samen het gesprek met het team, de ouders en de klas aan te gaan voel je je gesterkt op de meest kwetsbare momenten in de klas.