De directie

‘Als een leerling, leerkracht of ouder overlijdt, kan emotie in de weg staan om tactvol, snel en weloverwogen te reageren.’

Een op de vier leerkrachten alleen al in het basisonderwijs wordt geconfronteerd met het overlijden van een leerling. Gemiddeld worden twee op de drie leerlingen ooit geconfronteerd met de dood van een medeleerling of leerkracht.
Wat doet de confrontatie met de dood met jonge mensen op school?
Wat betekend het voor het team en wat wordt er van de leerkrachten verwacht?
Wat kan de school doen voor de leerlingen, de ouders en het eigen team?

Er moet veel gebeuren, maar wat moet er eerst?
Wat kan er wel/niet gedaan of gezegd worden?
Welke volgorde houd je als school aan?
Allemaal vragen die opkomen en die in momenten van crisis soms best lastig te beantwoorden zijn. Er zijn zoveel zaken waar aan gedacht moet worden om alles in een korte tijd goed en respectvol te regelen.

Dit is wat ik jullie kan bieden:

 • Ondersteuning en begeleiding van directie en IB- er tijdens het proces rondom overlijden.
 • Draaiboek rondom ernstige ziekte, (aankomend) overlijden. Dit kan preventief, tijdens of achteraf gemaakt worden.
 • Het draaiboek zal bestaan uit:
  – Melding en organisatie binnen de school.
  – Het vertellen van slecht nieuws aan de ouders en leerlingen.
  – Contacten met de ouders van de overleden leerling.
  – Begeleiding tussen overlijden en uitvaart.
  – Het afscheid zelf.
  – Nazorg in het dagelijks ritme
  – Gewenste zorg van buitenaf
  – Administratie.
  Het draaiboek zal zo mogelijk samengesteld worden door directie, schoolzorgteam, IB’er en enkele leerkrachten.